VIJCI ZA SUHU GRADNJU

Slika MEA VIJ. GIPS SAMOUR SS-B 3,5x25 (1/1000)

MEA VIJ. GIPS SAMOUR SS-B 3,5x25 (1/1000)

28,00 KM

Slika MEA VIJ. GIPS SAMOUR SS-B 3,5x45 1/500

MEA VIJ. GIPS SAMOUR SS-B 3,5x45 1/500

21,40 KM

Slika MEA VIJ. GIPS SAMOUR. SS-B 3,5x35 (1/1000)

MEA VIJ. GIPS SAMOUR. SS-B 3,5x35 (1/1000)

33,35 KM

Slika MEA VIJ. GIPS SAMOUR. SS-B 3,5x55 (1/500)

MEA VIJ. GIPS SAMOUR. SS-B 3,5x55 (1/500)

28,90 KM

Slika MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9X25 SS-G 1/1000

MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9X25 SS-G 1/1000

19,30 KM

Slika MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9X35 SS-G (1/1000)

MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9X35 SS-G (1/1000)

22,60 KM

Slika MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9X45 SS-G (1/500)

MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9X45 SS-G (1/500)

15,90 KM

Slika MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9x55 SS-G 1/500

MEA VIJ.GIPS DRVO 3,9x55 SS-G 1/500

19,65 KM

Slika MEA VIJ.GIPS DRVO 4,2X75 SS-G (1/200)

MEA VIJ.GIPS DRVO 4,2X75 SS-G (1/200)

11,95 KM

Slika MEA VIJ.GIPS DRVO 5,0x90 SS-G (1/200)

MEA VIJ.GIPS DRVO 5,0x90 SS-G (1/200)

17,10 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 3,5x35 SS-F (1/1000)

MEA VIJ.GIPS PLEH 3,5x35 SS-F (1/1000)

21,40 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9x25 SS-F (1/1000)

MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9x25 SS-F (1/1000)

18,55 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9X35 SS-F 1/1000

MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9X35 SS-F 1/1000

19,95 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9X45 SS-F (1/500)

MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9X45 SS-F (1/500)

15,55 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9x55 SS-F (1/500)

MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9x55 SS-F (1/500)

18,85 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9x65 SS-F (1/500)

MEA VIJ.GIPS PLEH 3,9x65 SS-F (1/500)

21,75 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 4,2x75 SS-F (1/200)

MEA VIJ.GIPS PLEH 4,2x75 SS-F (1/200)

11,90 KM

Slika MEA VIJ.GIPS PLEH 5,0x90 SS-F (1/200)

MEA VIJ.GIPS PLEH 5,0x90 SS-F (1/200)

19,20 KM

Slika MEA VIJAK ZA SPAJ. PROFILA PVS 4,2x13 (1/1000)

MEA VIJAK ZA SPAJ. PROFILA PVS 4,2x13 (1/1000)

55,20 KM