Filtrirati po:

Očisti sve

VIJAK I TIPLA ZA SKELU

Slika MEA ANKER OES 12-120 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-120 (1/20) za skelu

58,40 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-160 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-160 (1/20) za skelu

68,45 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-190 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-190 (1/20) za skelu

75,95 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-230 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-230 (1/20) za skelu

93,85 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-300 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-300 (1/20) za skelu

110,20 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-350 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-350 (1/20) za skelu

132,55 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-90 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-90 (1/20) za skelu

53,70 KM

Slika MEA TIPLA GR 14-100 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-100 (1/40) za skelu

19,30 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok

Slika MEA TIPLA GR 14-135 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-135 (1/40) za skelu

22,10 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok

Slika MEA TIPLA GR 14-185 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-185 (1/40) za skelu

26,15 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok

Slika MEA TIPLA GR 14-70 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-70 (1/40) za skelu

16,30 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok