VIJAK I TIPLA ZA SKELU

Slika MEA ANKER OES 12-120 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-120 (1/20) za skelu

70,30 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-160 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-160 (1/20) za skelu

84,60 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-190 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-190 (1/20) za skelu

90,00 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-230 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-230 (1/20) za skelu

109,05 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-300 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-300 (1/20) za skelu

117,95 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-350 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-350 (1/20) za skelu

145,20 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,prirodni kamen,puna opeka,silikatni blok

Slika MEA ANKER OES 12-90 (1/20) za skelu

MEA ANKER OES 12-90 (1/20) za skelu

64,25 KM

Slika MEA TIPLA GR 14-100 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-100 (1/40) za skelu

22,25 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok

Slika MEA TIPLA GR 14-135 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-135 (1/40) za skelu

25,85 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok

Slika MEA TIPLA GR 14-185 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-185 (1/40) za skelu

35,35 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok

Slika MEA TIPLA GR 14-70 (1/40) za skelu

MEA TIPLA GR 14-70 (1/40) za skelu

19,20 KM

Priklani građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok