Filtrirati po:

Očisti sve

Kategorije

TIPLE UDARNE ZA OKVIRE I LETVE

Slika ***MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-200TX (1/25)

***MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-200TX (1/25)

67,50 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA ANKER PVC NP 5x25 (1/200)

MEA ANKER PVC NP 5x25 (1/200)

26,80 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL PREDNOSTI: -Za brzo pričvršćivanje okvira,letvi,profila,folija,električnih obujmica -Prilikom montaže glava vijka je zaštićena pomoću prstenaste izbočine -Svi vijci s čavlom imaju PZ pogon tj alternativno je moguća montaža i demontaža vijkom

Slika MEA ANKER PVC NP 5x35 (1/100)

MEA ANKER PVC NP 5x35 (1/100)

9,35 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 5x50 (1/100)

MEA ANKER PVC NP 5x50 (1/100)

14,65 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 6x35 (1/100)

MEA ANKER PVC NP 6x35 (1/100)

13,60 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 6x40 (1/100)

MEA ANKER PVC NP 6x40 (1/100)

9,25 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 6x50 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 6x50 (1/50)

4,75 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 6x60 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 6x60 (1/50)

7,15 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 6X70 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 6X70 (1/50)

7,60 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 6x80 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 6x80 (1/50)

11,10 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 8x100 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 8x100 (1/50)

16,40 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 8x120 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 8x120 (1/50)

23,05 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 8x135 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 8x135 (1/50)

24,60 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 8x60 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 8x60 (1/50)

12,50 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA ANKER PVC NP 8x80 (1/50)

MEA ANKER PVC NP 8x80 (1/50)

13,70 KM

Prikladni građevinski materijali:beton,puna opeka,silikatni blok,puni blok od lakog materijala,prirodni kamen,šuplja opeka Hlz,porozni suplji blok KSL

Slika MEA TIPLA UDARNA PVC USN 40 ANTRACIT RAL7016 (1/100)

MEA TIPLA UDARNA PVC USN 40 ANTRACIT RAL7016 (1/100)

37,30 KM

Slika MEA TIPLA UDARNA PVC USN 40 BIJELI RAL9003 (1/100)

MEA TIPLA UDARNA PVC USN 40 BIJELI RAL9003 (1/100)

31,80 KM

Slika MEA TIPLA UDARNA PVC USN 40N SMEĐI RAL8014 (1/100)

MEA TIPLA UDARNA PVC USN 40N SMEĐI RAL8014 (1/100)

31,80 KM

Slika MEA TIPLA UDARNA PVC USN 60 BIJELI RAL9003 (1/75)

MEA TIPLA UDARNA PVC USN 60 BIJELI RAL9003 (1/75)

32,70 KM

Slika MEA TIPLA UDARNA PVC USN 60 SMEĐI RAL8014 (1/75)

MEA TIPLA UDARNA PVC USN 60 SMEĐI RAL8014 (1/75)

32,70 KM

Slika MEA TIPLA UDARNA PVC USN 60B ANTRACIT RAL9018 (1/75)

MEA TIPLA UDARNA PVC USN 60B ANTRACIT RAL9018 (1/75)

38,60 KM

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-100 (1/100)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-100 (1/100)

52,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-100 SSK  (1/50) duža

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-100 SSK (1/50) duža

51,60 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-115 (1/100)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-115 (1/100)

57,20 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-115 SSK (1/50) duža***

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-115 SSK (1/50) duža***

57,80 KM

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-135 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-135 (1/50)

31,00 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-135 SSK (1/50) duža

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-135 SSK (1/50) duža

66,70 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-160 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-160 (1/50)

53,60 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-160 SSK (1/50) duža

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-160 SSK (1/50) duža

96,00 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-200 (1/50)***

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-200 (1/50)***

114,55 KM

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-200 SSK (1/25) duža

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-200 SSK (1/25) duža

86,00 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-240 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 10-240 (1/50)

118,05 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 8- 80 SSK (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR 8- 80 SSK (1/50)

10,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ  s vijkom 10-135 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 10-135 (1/50)

63,65 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ  s vijkom 10-160 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 10-160 (1/50)

93,25 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 10-100 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 10-100 (1/50)

50,10 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 10-115 (1/50)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 10-115 (1/50)

59,80 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 8-80 (1/25)

MEA TIPLA ZA CIGLU HBR PZ s vijkom 8-80 (1/25)

12,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA OKVIRE SA VIJKOM R 8-100 SP (1/50) NE PROIZVODI

MEA TIPLA ZA OKVIRE SA VIJKOM R 8-100 SP (1/50) NE PROIZVODI

34,05 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA OKVIRE SA VIJKOM R 8-60 SP (1/25)

MEA TIPLA ZA OKVIRE SA VIJKOM R 8-60 SP (1/25)

11,70 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona

Slika MEA TIPLA ZA OKVIRE SA VIJKOM R 8-80 SP (1/25) NE PROIZVODI

MEA TIPLA ZA OKVIRE SA VIJKOM R 8-80 SP (1/25) NE PROIZVODI

13,45 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-100SSKS (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-100SSKS (1/50)

57,55 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-100TX (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-100TX (1/50)

52,10 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-115SSKS (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-115SSKS (1/50)

63,55 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-115TX (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-115TX (1/50)

59,80 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-135SSKS (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-135SSKS (1/50)

70,70 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-135TX (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-135TX (1/50)

69,75 KM

Slika MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-160SSKS (1/50)

MEA VIJAK TIPLA MFR SB 10-160SSKS (1/50)

104,25 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona