Filtrirati po:

Očisti sve

TIPLE- PRIČVRSNI ELEM. OPĆE NAMJENE

Slika MEA TIPLA FX 10 (1/50) višenamjenska

MEA TIPLA FX 10 (1/50) višenamjenska

7,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog materijala

Slika MEA TIPLA FX 10+VIJAK (1/25)

MEA TIPLA FX 10+VIJAK (1/25)

13,80 KM

Slika MEA TIPLA FX 12 (1/25) višenamjenska

MEA TIPLA FX 12 (1/25) višenamjenska

5,50 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog materijala

Slika MEA TIPLA FX 6 (1/100) višenamjenska

MEA TIPLA FX 6 (1/100) višenamjenska

5,10 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog materijala

Slika MEA TIPLA FX 6+VIJAK (1/50)

MEA TIPLA FX 6+VIJAK (1/50)

7,60 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog materijala

Slika MEA TIPLA FX 8 (1/100) višenamjenska

MEA TIPLA FX 8 (1/100) višenamjenska

7,60 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog materijala

Slika MEA TIPLA FX 8+VIJAK (1/50)

MEA TIPLA FX 8+VIJAK (1/50)

14,85 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog materijala

Slika MEA TIPLA NORMALNA F10 (1/50)

MEA TIPLA NORMALNA F10 (1/50)

4,45 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F12 (1/25)

MEA TIPLA NORMALNA F12 (1/25)

3,35 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F14 (1/20)

MEA TIPLA NORMALNA F14 (1/20)

4,90 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F16 (1/10)

MEA TIPLA NORMALNA F16 (1/10)

3,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F20 (1/5)

MEA TIPLA NORMALNA F20 (1/5)

3,10 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F4 (1/200)

MEA TIPLA NORMALNA F4 (1/200)

4,15 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F5 (1/100)

MEA TIPLA NORMALNA F5 (1/100)

2,00 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F6 (1/100)

MEA TIPLA NORMALNA F6 (1/100)

3,30 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA NORMALNA F8 (1/100)

MEA TIPLA NORMALNA F8 (1/100)

4,55 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA AZ 6 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA AZ 6 (1/100)

5,30 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA AZK 10 (1/50)

MEA TIPLA UNIVERZALNA AZK 10 (1/50)

6,50 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA AZK 6 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA AZK 6 (1/100)

5,70 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA AZK 8 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA AZK 8 (1/100)

7,85 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 10x90 (1/25) duža

MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 10x90 (1/25) duža

7,70 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 6x60 (1/100) duža

MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 6x60 (1/100) duža

12,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 8x100 (1/50) duža

MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 8x100 (1/50) duža

14,75 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 8x120 (1/50) duža

MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 8x120 (1/50) duža

22,70 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 8x80 (1/50) duža

MEA TIPLA UNIVERZALNA FL 8x80 (1/50) duža

8,65 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonska i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 10 (1/50)

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 10 (1/50)

5,90 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 12 (1/50)

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 12 (1/50)

9,15 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 14 (1/25)

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 14 (1/25)

7,15 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 6 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 6 (1/100)

4,60 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 6-40 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 6-40 (1/100)

4,85 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 8 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZ 8 (1/100)

6,40 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA MZK 6X41 100/1

MEA TIPLA UNIVERZALNA MZK 6X41 100/1

5,05 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 10 (1/50)

MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 10 (1/50)

6,05 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 12 (1/50)

MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 12 (1/50)

9,30 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 6 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 6 (1/100)

4,80 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 8 (1/100)

MEA TIPLA UNIVERZALNA PVC MZK 8 (1/100)

6,60 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Beton✔Prirodni kamen✔Puna opeka✔Silikatni blok✔Puni blok od lakog betona ✔Porobeton ✔Gipsane zidne ploče✔Šuplja opeka✔Porozni šuplji blok✔Šuplji blok od lakog betona✔Gips-kartonske i vlaknaste ploče✔Iverice

Slika MEA TIPLA ZA SIPOREX GB 10 (25/1)

MEA TIPLA ZA SIPOREX GB 10 (25/1)

9,85 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA ZA SIPOREX GB 12 (1/20)

MEA TIPLA ZA SIPOREX GB 12 (1/20)

11,10 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče

Slika MEA TIPLA ZA SIPOREX GB 14 (1/10)

MEA TIPLA ZA SIPOREX GB 14 (1/10)

6,80 KM

Prikladni građevinski materijali:✔Porobeton✔Gipsane zidne ploče