Svučilište u Mostaru,Ustrojbena jedinica Akademija likovnih umjetnosti