S.P.UKRAS-R Preduzetnička radnja Mastikosa Renata, Prijedor