Mikrokreditno društvo EKI d.o.o.Sarajevo-Podružnica Mostar